Juridisch

Meldpunt discriminatie: als openbare ruimtes niet toegankelijk zijn bij latexallergie

Waar gaat dit over?
Heb je door je latexallergie geen toegang tot ‘een aanbieder van goederen en diensten’ , dan heb je sinds 2017 kans om hier melding van te maken bij bureau discriminatie.

Een nieuwe wet
Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) geldend vanaf 1 januari 2017 dienen aanbieders van goederen of diensten zorg te dragen voor het verlenen van algemene toegankelijkheid aan gehandicapten of chronisch zieken (NB latexallergie is een chronische ziekte). Dit houdt in elk geval de verplichting in tot het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard.
Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-256.html

Maart 2018
Een doortastende latexallergie patiënt maakt gebruik van de mogelijkheden die deze wet biedt en meldt zich bij het voor hem dichtstbijzijnde bureau voor discriminatie.
Reden: Een winkelcentrum hangt vol ballonnen en dat maakt het voor hem onmogelijk om daar naar binnen te gaan.
Het bureau voor discriminatie doet onderzoek en stuurt het winkelcentrum de volgende brief:

C O N C E P T B R I E F
Bedrijf
Straat 111
1234 AB Plaats

Plaats, datum
Betreft: klachtnummer

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) is de Anti Discriminatie Voorziening (ADV) voor de regio Kennemerland. Het BD zet zich in voor een gelijke behandeling van een ieder die in Nederland verblijft. Een ieder die zich ongelijk behandeld voelt, of die meent dat derden ongelijk behandeld zijn, kan vragen om een onderzoek door het Bureau Discriminatiezaken. Het kan hierbij gaan om discriminatie of ongelijke behandeling op grond van afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, leeftijd, religie, handicap of een andere grond.
Indien melding wordt gedaan van ongelijke behandeling of discriminatie worden er verschillende stappen gezet door het Bureau Discriminatiezaken. Zo wordt aan beide partijen gevraagd hun standpunt toe te lichten. Dat is nu ook het geval.
Hieronder volgt een beknopte weergave van de klacht die bij ons is ingediend.
De cliënt X heeft een ernstige latexallergie en kan in verband met zijn allergie niet in de buurt van ballonnen komen. Bij contact met latex kan hij in een levensbedreigende anafylactische shock raken, krijgt brandwonden, benauwdheid, zwellingen en jeuk.
In het onder uw beheer zijnde bedrijf aan de XXXXstraat te YYYY hangen regelmatig ballonnen en recentelijk zijn er weer een aantal opgehangen. Hierdoor is het winkelcentrum voor de cliënt niet meer toegankelijk. Hij kan op deze manier niet meedoen aan het normale maatschappelijke leven. Hij kan hierdoor zijn apotheek en andere winkels niet meer bezoeken. Hij heeft recent en in het verleden frequent geklaagd bij u en bij winkels waar hij vaak komt om de ballonnen weg te halen. Met zijn klacht is niets gedaan.
Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) geldend vanaf 1 januari 2017 dienen aanbieders van goederen of diensten zorg te dragen voor het verlenen van algemene toegankelijkheid aan gehandicapten of chronisch zieken. Dit houdt in elk geval in de verplichting tot het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard. Uw bedrijf komt hieraan niet tegemoet.
Ik wil uw standpunt graag vernemen en u verzoeken om binnen twee weken te reageren op het bovenstaande.

Met vriendelijke groet,
medewerker bureau,
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland


Wil je weten waar dit bureau in jouw buurt zit? www.discriminatie.nl

Hoeveel aanbieders van goederen en diensten hangen ballonnen op of werken met latexhandschoenen?
De wet is nog jong, er zullen nog niet veel meldingen zijn gedaan door latexallergie patiënten.
Ik heb vooral de hoop dat er meldingen gedaan gaan worden en dat wanneer de impact van deze wet bekend wordt, er een preventieve werking vanuit gaat.
Wat een opluchting als je zomaar ‘ergens’ binnen kan lopen en je niet hoeft te vragen: Werken jullie met latexhandschoenen?

Maart 2018

OPROEP NCRV www.ziekdoormijnwerk.nl

November 2013:

Heeft u zelf of kent u  iemand in uw omgeving die door zijn werk latexallergie heeft opgelopen ? Dan kunt ook u meedoen aan het onderzoek van Altijd Wat Monitor van de NCRV.

OPROEP NCRV www.ziekdoormijnwerk.nl

50.000 werknemers worden jaarlijks ziek door hun werk. Dat is een schatting want harde cijfers zijn er niet.

Het nieuwe journalistieke onderzoeksprogramma van de NCRV, Altijd Wat Monitor, gaat zich richten op een probleem dat in ons land veel meer aandacht verdient: beroepsziekten. En daarbij willen wij een beroep doen op uw medewerking.

In ons land worden jaarlijks 50.000 mensen ziek door het werk. Dat is een voorzichtige schatting (RIVM) omdat harde cijfers ontbreken. De melding en registratie van beroepsziekten is gebrekkig. De officiële cijfers (NCvB 2012: 6451) lijken maar een fractie van de werkelijke cijfers. Daarover is vrijwel iedereen het eens.

Nog een getal. In ons land overlijden jaarlijks – opnieuw een schatting – 3000 mensen door hun werk. Als gevolg van onveilige en ongezonde werkomstandigheden. Ter vergelijking:  in 2012 kwamen 650 Nederlanders om in het verkeer. Aan de verkeersveiligheid wordt de allerhoogste prioriteit gegeven, aan het aanpakken van beroepsziekten niet, zo lijkt het.

Hoe kan dat? De Altijd Wat Monitor wil dat onderzoeken. Waarom krijgt de aanpak van beroepsziekten geen hogere prioriteit? Waarom worden werknemers die ziek of zelfs arbeidsongeschikt zijn geraakt, vaak aan hun lot overgelaten? En als de echte cijfers veel hoger liggen, waarom wordt dan niet veel meer gemeld?

Wat is er mis met de aanpak van beroepsziekten in Nederland, zeker als we dat afzetten tegen het buitenland? Daar zijn de officiële cijfers vaak  realistischer en is de aanpak veel voortvarender. Waarom ligt de bedrijfsarts, die een spilfunctie zou moeten hebben bij het aanpakken van beroepsziekten, zo onder vuur? Waarom melden zij niet veel vaker beroepsziekten? Hoe vaak gebeurt het dat een bedrijfsarts onder druk ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden niet meldt? Of niet alles kan doen om een zieke werknemer echt verder te helpen?

Kortom, waar loopt het spaak in ons systeem? Wij willen dat uitzoeken, mede aan de hand van uw ervaringen. Wat is uw verhaal, wat zit u dwars? Heeft u voor moeilijke dilemma’s gestaan, in gewetensnood verkeerd, bent u (zwaar) onder druk gezet? Of heeft u voorbeelden van hoe het ook kan?
Meld het ons, desnoods anoniem, op: www.ziekdoormijnwerk.nl

De advocaat

Als u vindt dat u ziek bent geworden van uw werk, houdt dan uw werkgever aansprakelijk voor uw schade!

Jaap Eerdmans, letselschadeadvocaat in Flevoland http://www.eerdmansadvocatuur.nl/ legt uit wat een advocaat voor u kan betekenen en geeft antwoord op veel voorkomende vragen. “Geef niet op als uw werkgever de aansprakelijkheid afwijst, u hebt recht op erkenning en schadevergoeding!” Advocaat Eerdmans heeft in de zaak van mevrouw Derksen aangetoond dat zij schade heeft opgelopen door haar werkzaamheden in het ziekenhuis.

Wat moet ik doen als ik ziek word van mijn werk?!

Scroll to top