Praktisch

Welke vruchten kunnen kruisreacties met latex geven?

In het kwartaalblad Allergie & Voeding van Stichting Voedselallergie is in het septembernummer 2018 het volgende artikel verschenen: Kruisreacties met latex

Een verhelderend artikel over het latex-voedselsyndroom, kruisreactiviteit en nog veel meer.

Voor meer informatie zie ook www.voedselallergie.nl 

Meldpunt discriminatie: als openbare ruimtes niet toegankelijk zijn bij latexallergie

Waar gaat dit over?
Heb je door je latexallergie geen toegang tot ‘een aanbieder van goederen en diensten’ , dan heb je sinds 2017 kans om hier melding van te maken bij bureau discriminatie.

Een nieuwe wet
Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) geldend vanaf 1 januari 2017 dienen aanbieders van goederen of diensten zorg te dragen voor het verlenen van algemene toegankelijkheid aan gehandicapten of chronisch zieken (NB latexallergie is een chronische ziekte). Dit houdt in elk geval de verplichting in tot het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard.
Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-256.html

Maart 2018
Een doortastende latexallergie patiënt maakt gebruik van de mogelijkheden die deze wet biedt en meldt zich bij het voor hem dichtstbijzijnde bureau voor discriminatie.
Reden: Een winkelcentrum hangt vol ballonnen en dat maakt het voor hem onmogelijk om daar naar binnen te gaan.
Het bureau voor discriminatie doet onderzoek en stuurt het winkelcentrum de volgende brief:

C O N C E P T B R I E F
Bedrijf
Straat 111
1234 AB Plaats

Plaats, datum
Betreft: klachtnummer

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) is de Anti Discriminatie Voorziening (ADV) voor de regio Kennemerland. Het BD zet zich in voor een gelijke behandeling van een ieder die in Nederland verblijft. Een ieder die zich ongelijk behandeld voelt, of die meent dat derden ongelijk behandeld zijn, kan vragen om een onderzoek door het Bureau Discriminatiezaken. Het kan hierbij gaan om discriminatie of ongelijke behandeling op grond van afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, leeftijd, religie, handicap of een andere grond.
Indien melding wordt gedaan van ongelijke behandeling of discriminatie worden er verschillende stappen gezet door het Bureau Discriminatiezaken. Zo wordt aan beide partijen gevraagd hun standpunt toe te lichten. Dat is nu ook het geval.
Hieronder volgt een beknopte weergave van de klacht die bij ons is ingediend.
De cliënt X heeft een ernstige latexallergie en kan in verband met zijn allergie niet in de buurt van ballonnen komen. Bij contact met latex kan hij in een levensbedreigende anafylactische shock raken, krijgt brandwonden, benauwdheid, zwellingen en jeuk.
In het onder uw beheer zijnde bedrijf aan de XXXXstraat te YYYY hangen regelmatig ballonnen en recentelijk zijn er weer een aantal opgehangen. Hierdoor is het winkelcentrum voor de cliënt niet meer toegankelijk. Hij kan op deze manier niet meedoen aan het normale maatschappelijke leven. Hij kan hierdoor zijn apotheek en andere winkels niet meer bezoeken. Hij heeft recent en in het verleden frequent geklaagd bij u en bij winkels waar hij vaak komt om de ballonnen weg te halen. Met zijn klacht is niets gedaan.
Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) geldend vanaf 1 januari 2017 dienen aanbieders van goederen of diensten zorg te dragen voor het verlenen van algemene toegankelijkheid aan gehandicapten of chronisch zieken. Dit houdt in elk geval in de verplichting tot het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard. Uw bedrijf komt hieraan niet tegemoet.
Ik wil uw standpunt graag vernemen en u verzoeken om binnen twee weken te reageren op het bovenstaande.

Met vriendelijke groet,
medewerker bureau,
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland


Wil je weten waar dit bureau in jouw buurt zit? www.discriminatie.nl

Hoeveel aanbieders van goederen en diensten hangen ballonnen op of werken met latexhandschoenen?
De wet is nog jong, er zullen nog niet veel meldingen zijn gedaan door latexallergie patiënten.
Ik heb vooral de hoop dat er meldingen gedaan gaan worden en dat wanneer de impact van deze wet bekend wordt, er een preventieve werking vanuit gaat.
Wat een opluchting als je zomaar ‘ergens’ binnen kan lopen en je niet hoeft te vragen: Werken jullie met latexhandschoenen?

Maart 2018

Tekening “Uit het leven gegrepen”

Deze tekening is uit het leven gegrepen. Waar moet je op letten als je een latexallergie hebt? In deze tekening staan maar liefst 39 items waar mensen met latexallergie alert op moeten zijn, die een allergische reactie kunnen uitlokken. En dit is slechts een deel…

Lijst passende hulpverleners

Tandarts:

MP3 Tandartsen: Green Label Dentistry.
Green Label Dentistry is bio-energetische tandheelkunde die zoveel mogelijk afziet van het gebruik van schadelijke materialen voor het menselijk lichaam, zoals bijvoorbeeld amalgaam, fluoride, articaine en latex.
We gebruiken de positieve aspecten van zowel reguliere als verschillende complementaire behandelmethoden zoals homeopathie, electro-acupunctuur volgens Voll, orthomoleculaire geneeskunde, acupunctuur en neuraaltherapie
MP3 Tandartsen, Regentesselaan 3, 7316 AA Apeldoorn
055-3553153
www.mp3tandartsen.nl
info@mp3tandartsen.nl

Arts:

Drs. S. van As, Consultatief arts voor complementaire (aanvullende)geneeskunde, www.praktijkvanas.nl
www.darmklachten.nl

Allergologen:

De praktijk in Arnhem: http://www.allergologie.nl/

De praktijk in Utrecht: http://www.dermis.nl/ : deze praktijk is in 2013 verhuisd naar Amsterdam
DC Oud-Zuid, De Lairessestraat 99, 1071 NX Amsterdam, telefoonnummer 020-5730310

Diëtisten:

http://www.natuurdietisten.nl/

Patiëntenorganisaties:

http://www.voedselallergie.nl/ Stichting VoedselAllergie is een patiëntenorganisatie voor mensen met een voedselallergie en een niet-allergische voedselovergevoeligheid. Zij geven het tijdschrift “Overgevoeligheden” uit.

http://www.anafylaxis.nl/ “Uw partner bij levensbedreigende allergieën”

http://www.vmce.nl/ Onder  het motto Beter leven met eczeem zet de
VMCE zich al ruim zeventien jaar in voor mensen met constitutioneel eczeem. De
VMCE organiseert hiervoor lotgenotencontact, geeft informatiefolders, een dvd
en het verenigingsblad GAAF! uit, en behartigt de belangen richting
zorgverzekeraars, zorgverleners en de overheid.

http://www.bosk.nl/ BOSK, de vereniging van mensen met een
lichamelijke handicap.

Natuurgeneeskundigen:

http://www.riaspaan.nl/ : Haar intentie is mensen fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel in balans te brengen. Dit kan door middel van orthomoleculaire- en/of emotionele (bloesems) ondersteuning en healing, waardoor er balans, groei en ontwikkeling kan komen.

http://www.lvng.nl/ Is de Landelijke Vereniging voor Natuurgeneeskunde. Op deze site kunt u adressen vinden van een natuurgeneeskundige bij u in de buurt.

ECEM
www.environmentalmedicine.nl

Het Expertise Centre Environmental Medicine (ECEM)  is een onderdeel van Rijnstate ziekenhuis te Arnhem. Aan het centrum zijn 2 chemici en 2 internisten verbonden. Alle mensen die ziek zijn geworden door gevaarlijke stoffen kunnen bij ons terecht. Wij behandelen mensen zodat hun gezondheidsproblemen verminderen of indien mogelijk verdwijnen, tevens schrijven wij rapporten voor rechtzaken en geven wij adviezen over mogelijke verbetering van de werkomstandigheden.

Advies & Begeleiding

www.derksenloopbaancoaching.nl , Anneke Derksen, voor coaching bij levens-en loopbaanvragen.

www.NXTchapter.nl Jorien Mira Crusius, Voor advies & begeleiding bij ontslag, verzuim en conflicten.

www.studiomattias.nl  Alien Verhoef, voor  creatieve (loopbaan) coaching en counseling

De advocaat:

http://www.eerdmansadvocatuur.nl/

Wilt u weten of u recht hebt op schadevergoeding? Eerdmansadvocatuur is specialist op het gebied van:
Letselschade: bedrijfsongevallen, verkeersongevallen, beroepsziekten, medische fouten, overlijdensschade.

Werkgeversaansprakelijkheid: Arbeidsrecht: arbeidsconflicten, ontslagrecht, conflict met de arbo-artsSociale zekerheid: ziektewet, WW, WAO/WIA, conflict met uitkeringsinstanties.

http://www.antonia-advocatenkantoor.nl/

Of het nu gaat om een schadevergoeding, een ontslag (al dan niet op staande voet), ontbinding van een arbeidsovereenkomst, een bedrijfsongeval, een beroepsziekte, re-integratie, een arbeidsgeschil, (secundaire) arbeidsvoorwaarden of loonvordering; in al die gevallen zijn wij uw optimale juridische steun en toeverlaat.

Ik wil uit eten. Hoe pak ik dit aan?

Vooraf neem ik altijd even contact op met het betreffende restaurant om te vragen of zij met (gepoederde) latexhandschoenen werken. Ik geef heel duidelijk aan dat een eerlijk antwoord voor mij van levensbelang is. Werken ze met deze handschoenen, dan ga ik naar de volgende van mijn lijstje.

Doen ze dit niet, dan stuur ik ze per mail mijn persoonlijke allergie lijst, met daarbij het volgende toegevoegd:

Belangrijk is dat mijn eten niet met latex handschoenen aan wordt bereid.
Menu tip: hou het vooral simpel.
Bijvoorbeeld: (gerookte) vis, vlees, gekookte groente, groene salade zonder dressing maar met olijfolie of citroen , knoflook, uitje, zout. Wit brood, rijst.
Bosbessen, framboos, bramen, cranberry, sinaasappel, slagroom.
Heeft u vragen of wilt u het menu met mij doornemen?
Dan kunt u mij natuurlijk bellen op onderstaand nummer.

Met name de toevoeging van wat ik wel kan eten wordt zeer gewaardeerd door de diverse koks.

Ga je spontaan uit eten?  Ook dan ga ik eerst zelf informeren voordat we met elkaar plaats nemen. Met dezelfde vragen als hierboven vermeld. De kok is altijd bereid om even het menu met mij door te spreken.

Ik heb standaard een geplastificeerd dieet bij mij. Ga ik naar het buitenland, dan neem ik mijn dieet vertaald mee.

Smakelijk eten !

Scroll to top