Allergie informatie

OPROEP NCRV www.ziekdoormijnwerk.nl

November 2013:

Heeft u zelf of kent u  iemand in uw omgeving die door zijn werk latexallergie heeft opgelopen ? Dan kunt ook u meedoen aan het onderzoek van Altijd Wat Monitor van de NCRV.

OPROEP NCRV www.ziekdoormijnwerk.nl

50.000 werknemers worden jaarlijks ziek door hun werk. Dat is een schatting want harde cijfers zijn er niet.

Het nieuwe journalistieke onderzoeksprogramma van de NCRV, Altijd Wat Monitor, gaat zich richten op een probleem dat in ons land veel meer aandacht verdient: beroepsziekten. En daarbij willen wij een beroep doen op uw medewerking.

In ons land worden jaarlijks 50.000 mensen ziek door het werk. Dat is een voorzichtige schatting (RIVM) omdat harde cijfers ontbreken. De melding en registratie van beroepsziekten is gebrekkig. De officiële cijfers (NCvB 2012: 6451) lijken maar een fractie van de werkelijke cijfers. Daarover is vrijwel iedereen het eens.

Nog een getal. In ons land overlijden jaarlijks – opnieuw een schatting – 3000 mensen door hun werk. Als gevolg van onveilige en ongezonde werkomstandigheden. Ter vergelijking:  in 2012 kwamen 650 Nederlanders om in het verkeer. Aan de verkeersveiligheid wordt de allerhoogste prioriteit gegeven, aan het aanpakken van beroepsziekten niet, zo lijkt het.

Hoe kan dat? De Altijd Wat Monitor wil dat onderzoeken. Waarom krijgt de aanpak van beroepsziekten geen hogere prioriteit? Waarom worden werknemers die ziek of zelfs arbeidsongeschikt zijn geraakt, vaak aan hun lot overgelaten? En als de echte cijfers veel hoger liggen, waarom wordt dan niet veel meer gemeld?

Wat is er mis met de aanpak van beroepsziekten in Nederland, zeker als we dat afzetten tegen het buitenland? Daar zijn de officiële cijfers vaak  realistischer en is de aanpak veel voortvarender. Waarom ligt de bedrijfsarts, die een spilfunctie zou moeten hebben bij het aanpakken van beroepsziekten, zo onder vuur? Waarom melden zij niet veel vaker beroepsziekten? Hoe vaak gebeurt het dat een bedrijfsarts onder druk ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden niet meldt? Of niet alles kan doen om een zieke werknemer echt verder te helpen?

Kortom, waar loopt het spaak in ons systeem? Wij willen dat uitzoeken, mede aan de hand van uw ervaringen. Wat is uw verhaal, wat zit u dwars? Heeft u voor moeilijke dilemma’s gestaan, in gewetensnood verkeerd, bent u (zwaar) onder druk gezet? Of heeft u voorbeelden van hoe het ook kan?
Meld het ons, desnoods anoniem, op: www.ziekdoormijnwerk.nl

Resultaten van de vragenlijst Latexallergie 2013

In 2012 is een soortgelijke vragenlijst ingevuld door 70 OK medewerkers uit Vlaanderen
en Nederland tijdens het Surgical Forum (Mölnlycke Health Care). De resultaten van deze vragenlijst rond latexallergie, kunt u hier lezen. https://www.latexallergienederland.nl/allergie-informatie/resultaten-vragenlijst-latexallergie-juli-2012/

Mölnlycke Health Care heeft belangeloos gezorgd dat ook de antwoorden van de 105 compleet ingevulde vragenlijsten op deze site helder in beeld zijn gebracht.

Kijk hier voor de Resultaten vragenlijst latexallergie 2013

 

 

 

 

Gebruik latex(poeder)handschoenen in de kinderopvang.

Extra  nieuwsbrief betreffende gebruik latex(poeder)handschoenen in de kinderopvang.

Uit de meldingen die Latexallergie Nederland ontvangt, lijkt het dat er in de gezondheidszorg een afname van het gebruik van latex(poeder)handschoenen te zien is.
Helaas is nu zichtbaar dat het gebruik van de handschoenen opduikt in de kinderopvang. Een schokkende vaststelling, gezien de grote gezondheidsgevolgen die dit kan hebben voor een kind.
Wat maakt dat het zo gevaarlijk is om met  latex(poeder)handschoenen te werken, zoals nu ook in de kinderopvang gebeurt? Hoe kom je eigenlijk aan een latexallergie?

Hieronder volgt een beknopte uitleg. Voor de verdere gevolgen en meer info verwijs ik naar de informatie op deze site.

De poeder die tijdens de productie in de latexhandschoen wordt gedaan, gaat in de handschoen een verbinding aan met de latex. Bij het uittrekken van deze handschoenen, zweeft dit poeder, waar nu dus ook latex inzit, onzichtbaar door de lucht. Het besmet dus o.a. voorwerpen, voedsel, komt op de huid en wordt ingeademd.
Latexallergie kan grote gevolgen hebben en kan zelfs leiden tot een anafylactische shock.
De mensen die contact opnemen om hun verhaal te vertellen, zijn vaak zo moe van alles wat ze al hebben doorstaan, dat ze niet met hun verhaal verder naar buiten willen komen. De gevolgen voor je sociale leven, je leefomgeving, je werkleven, etc. kunnen vormen aannemen waar een ‘gewoon’ mens geen weet van heeft.
Zowel de kinderen als de medewerkers in de kinderopvang lopen het gevaar een levenslange en –bedreigende latexallergie op te lopen. De onwetendheid is groot, hoewel er genoeg informatie is en ook de ministeries op de hoogte zijn. Regelgeving is de enige oplossing. Maar voordat het zover is…
Laat dus de latex(poeder)handschoenen links liggen en koop alternatieven zoals Vinyl- , Nitril- of gewone plastic handschoenen.

 

Resultaten vragenlijst latexallergie juli 2012

Juli 2012:

De resultaten van de vragenlijst rond latexallergie, ingevuld door  70 OK medewerkers uit Vlaanderen
en Nederland tijdens het Surgical Forum (Mölnlycke Health Care),  kunt u hier lezen.

Reacties op vragenlijst latexallergie-surgical forum 2012

.

‘Latexallergie kan je immuun-systeem vernielen’

‘Latexallergie kan je immuun-systeem vernielen’

OK Operationeel is het vaktijdschrift voor operatieassistenten en anesthesiemedewerkers.
Het wordt ook gelezen door docenten, studenten en medewerkers van dagbehandeling centra.
Het tijdschrift heeft in het januari/februari 2012 ruimte gemaakt om latexallergie onder de aandacht te brengen.
Copyright OK Operationeel / www.y-publicaties.nl

Lees hier het artikel.

Scroll to top