Medisch

Vragenlijst latexallergie

De vragenlijst Latexallergie is allereerst opgesteld voor belangstellenden.

Het geeft een beeld over de voorkomende klachten bij een latexallergie.

Als u in groep 1 een of meerdere vragen met “ja” beantwoordt, en u heeft ook reactie bij aanraking van groente en/of fruit, kan dat wijzen op een latexallergie.

Het is dus niet te zeggen bij hoeveel “JA” antwoorden er sprake is van een latexallergie.

Heeft u vragen na invulling van de vragenlijst, neem dan contact op via het contactformulier op deze site.

Heeft u klachten en/of wilt u weten of u een mogelijke latexallergie heeft, neem dan contact op met een Allergoloog.

De gegevens van de enquête zullen bij voldoende deelname worden gepubliceerd.

Latexallergie testen met handschoeneluaat

Testen met handschoeneluaat geven betere resultaten dan commerciële testoplossingen voor latexcontacturticaria

Latexallergie is een belangrijk medisch probleem. Latex heeft bewezen de oorzaak te zijn van onmiddellijke
hypersensitieve reacties, variërend van milde urticaria tot levensbedreigende anafylaxe na contact met huid,
slijmvliezen en ingewanden.

Het doel van het hier besproken onderzoek was het testen van de prevalentie van contacturticaria voor
latexhandschoenen in een groep van professionals in de gezondheidszorg, het onderzoeken van de factoren die geassocieerd worden met latexallergie en het evalueren van een aantal diagnostische methoden die gebruikt worden bij het diagnosticeren van latexallergie.

Lees verder Testen met handschoeneluaat

Voorbeeld latexprotocol

Voorbeeld latexprotocol

Hét latexprotocol bestaat niet. Daarom is dit protocol een ‘voorbeeld latexprotocol’ genoemd.
Hoe latexvrij werken uiteindelijk wordt ingericht, laat zich niet voorschrijven.
Dat moet elke latexwerkgroep zelf voor het eigen ziekenhuis bepalen. Dit voorbeeldprotocol geeft geen strak te volgen planning,  maar aandachtspunten die van belang kunnen zijn voor het ziekenhuis waar je werkzaam bent.
Lees hier het Voorbeeldprotocol voor gebruik latexvrije producten

Dit protocol is onderdeel van het werkpakket aanpak gevaarlijke stoffen/Latex
http://www.staz.nl/downloads/algemeen/publicaties/aanpak_gevaarlijke_stoffen_3_zkh.pdf

Deze publicatie is in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn tot stand gekomen.
Het onderzoek en de verslaglegging is uitgevoerd door TNO.
Uitgave september 2003

Latexallergie, een gevaarlijke beroepsziekte

Pepijn Beun is anesthesiemedewerker en heeft in 2005 onderzoek gedaan naar latexallergie en daar zijn afstudeerscriptie  “Waarom is latexallergie meer dan een gevaarlijke beroepsziekte?”over geschreven.

Lees hier het Onderzoek Latexallergie

Scroll to top